Home / Ciekawe / Koszta związane z app mobile

Koszta związane z app mobile

Laik nie jest w stanie uświadomić sobie, że top mobile app development company ma do wykonania ogrom pracy. Takiej, która pomoże na pozyskanie mobilnego produktu satysfakcjonującego – zarówno dla inwestora, jak również dla ewentualnych użytkowników.

Czynniki wpływające na cenę app mobile

Może i cena za app design services nieco przeraża, ale jest to konieczne. Warto dowiedzieć się, co ma też wpływ na ostateczną cenę za mobile app development services. Otóż jest tu mowa o takich rzeczach, jak:

  • lista wymagań, jeżeli chodzi o funkcjonalność danej aplikacji mobilnej,
  • pre-development, czyli działania poprzedzające prace rozwojowe,
  • architektura aplikacji,
  • prototyp aplikacji, który powinien zostać także przygotowany, jeżeli chodzi o UX i UI,
  • strona front-end i backend,
  • testy aplikacji mobilnej,
  • eliminacja błędów, która polega na wprowadzeniu poprawek,
  • publikacja na wskazanej platformie (najlepiej tam, gdzie będzie widoczna dla wielu potencjalnych użytkowników).

Mobile application development company, chociażby 10Clouds, dba również o późniejsze wsparcie, aktualizację, konserwację. Dzięki temu przez cały czas aplikacja mobilna będzie mogła działać bez najmniejszych zarzutów.

Czy konserwacja jest potrzebna?

Czy decydując się na mobile app development należy również zdecydować się na konserwację późniejszą? Wielu inwestorów po cichu liczy, że dzięki temu finalny koszt będzie można znacznie obniżyć. To fakt, cena byłaby mniejsza, ale przez to można sobie samodzielnie zaszkodzić. Nie warto bowiem szukać oszczędności tam, gdzie inwestycje są wręcz wskazane. Mobile app development company potrzebne jest o tyle, że pomaga naprawić błędy, jakie pojawiają się na bieżąco. Nawet po testach, zawsze dochodzi do takich sytuacji, gdzie wyskoczy błąd – mniejszy lub większy. Wynikają one z użytkowania. Im szybciej zostaną one naprawione, tym lepiej. 

Mobile application development obejmującej również, konserwację produktu, zapewnia także aktualizację aplikacji, czyli przeciwdziałanie zjawisku długu technologicznego. Potrzebne jest to również do tego, aby uzyskać lepszy kod, który zapewnia aplikacji zdecydowanie większą stabilność. Konserwacja obejmuje także optymalizację z uwzględnieniem User Experience. Dla dobra wszystkich użytkowników.

Jak więc widać, każdy z wyżej wymienionych czynników, jest jak najbardziej potrzebny. Koszta może i będą duże, ale w tym przypadku nawet nie ma co ich ograniczać. 

 

Check Also

Zalety oprogramowania do inwentaryzacji środków trwałych

Każdy choć raz ręcznie przeprowadził coroczną inwentaryzację. Po pierwszym kontakcie z oprogramowaniem do inwentaryzacji środków …