Home / Ciekawe / Przerwanie biegu przedawnienia – do trzech opcji sztuka

Przerwanie biegu przedawnienia – do trzech opcji sztuka

W dzisiejszym tekście pochylamy się nad sytuacjami, które przerywają bieg przedawnienia roszczenia. Ich znajomość może mieć ważne znaczenie w procesie odzyskiwania długu.

Przedawnienie roszczeń

Zanim przejdziemy do okoliczności przerywających bieg przedawnienia, spróbujmy wyjaśnić, czym jest samo przedawnienie. Termin ten został uregulowany w Kodeksie Cywilnym. Jego sens sprowadza się do tego, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może nie spłacić swojego zobowiązania. Okres przedawnienia, w zależności od rodzaju roszczenia majątkowego, trwa od roku do 6 lat.

Monitorowanie biegu przedawnienia roszczenia jest kluczowe z punktu widzenia celów wierzyciela. W gąszczu przepisów i wyjątków jego kontrolowanie może okazać się sporym wyzwaniem. Przedsiębiorstwom starającym się uniknąć potknięcia na wyboistej drodze odzyskiwania wierzytelności pomocą służą profesjonalne firmy windykacyjne.

Jak nie dopuścić do przedawnienia?

Upłynięcie terminu przedawnienia może spowodować, że wierzyciel nie otrzyma należnych mu pieniędzy. W jego interesie jest więc dbanie o to, aby jego roszczenia nie uległy przedawnieniu. Bieg przedawnienia może być przerwany na trzy sposoby.

Pierwszym z nich jest podjęcie przed sądem czynności mającej na celu ustalenie, zabezpieczenie lub zaspokojenie roszczenia. O jakich czynnościach mowa? Przykładowo, taką czynnością może być złożenie w sądzie pozwu o zapłatę czy wniosek o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej.

Drugą okolicznością przerywającą bieg przedawnienia jest uznanie roszczenia przez dłużnika. Ma ono zwykle formę umowy między wierzycielem a dłużnikiem lub ugody między stronami.
Trzecim warunkiem przerywającym przebieg przedawnienia jest wszczęcie mediacji między wierzycielem i dłużnikiem. Nowy termin przedawnienia zaczyna być liczony od chwili zakończenia mediacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/windykacja/ – Zapraszamy!

Check Also

Zalety oprogramowania do inwentaryzacji środków trwałych

Każdy choć raz ręcznie przeprowadził coroczną inwentaryzację. Po pierwszym kontakcie z oprogramowaniem do inwentaryzacji środków …