Home / Ciekawe / Świadczenia na dziecko podczas pracy w Niemczech

Świadczenia na dziecko podczas pracy w Niemczech

Decyzja o pracy za granicą podejmowana jest zazwyczaj ze względów ekonomicznych. Za naszą zachodnią granicą znajdziemy nie tylko lepsze zarobki, ale też możliwość pracy w międzynarodowych zespołach, poszerzanie swoich umiejętności i podnoszenie kompetencji zawodowych. Decydując się na pracę w Niemczech warto pamiętać o przysługujących nam przywilejach. Jakich?

Kindergeld w Niemczech

Zasiłek rodzinny wypłacany w Niemczech to Kindergeld – przysługuje on każdemu dziecku do 18 roku życia lub do 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki. Kindergeld w Niemczech wypłacany jest na pierwsze i każde kolejne dziecko w rodzinie, a jego wysokość zmienia się nieznacznie z roku na rok. Kindergeld przysługuje również obcokrajowcom – może być on wypłacany na dzieci rodziców przebywających i pracujących w Niemczech, którzy nabyli nieograniczony obowiązek podatkowy. Uzyskuje się go po 6 miesiącach pracy i odprowadzania podatków w Niemczech. Chcąc wnioskować o Kindergeld musimy pamiętać o udokumentowaniu faktu pracy w Niemczech – będzie to jedna z podstaw do przyznania świadczenia.

Kindergeld a 500+

Jak wpływa na sienie Kindergeld a 500+? Okazuje się, że świadczenia te podlegają koordynacji świadczeń rodzinnych wypłacanych w UE. Oznacza to, że chcąc wnioskować o Kindergeld jako obcokrajowiec pracujący w Niemczech konieczne jest również złożenie wniosku o 500+ w Polsce. Wnioski składamy w odpowiednich urzędach: w Niemczech będzie to Familienkasse Sachsen, w Polsce zaś ośrodek pomocy społecznej. To urzędy, a nie wnioskodawca decydują o tym, czy i na terenie którego z krajów wypłacany będzie zasiłek. Jeśli krajem tym będą Niemcy otrzymamy odpowiedź odmowną dotyczącą 500+ w Polsce. Jeśli pierwszeństwo uzyska 500+ w Niemczech zostanie nam wypłacony dodatek dyferencyjny, będący zrównaniem świadczenia do wysokości Kindergeld.

Check Also

Jakie wyróżniamy rodzaje czujników rejestrujących?

Należy mieć świadomość, że na rynku dostępnych jest bardzo dużo czujników rejestrujących. Wybór powinien być …