Home / Ciekawe / Świadczenia na dziecko podczas pracy w Niemczech

Świadczenia na dziecko podczas pracy w Niemczech

Decyzja o pracy za granicą podejmowana jest zazwyczaj ze względów ekonomicznych. Za naszą zachodnią granicą znajdziemy nie tylko lepsze zarobki, ale też możliwość pracy w międzynarodowych zespołach, poszerzanie swoich umiejętności i podnoszenie kompetencji zawodowych. Decydując się na pracę w Niemczech warto pamiętać o przysługujących nam przywilejach. Jakich?

Kindergeld w Niemczech

Zasiłek rodzinny wypłacany w Niemczech to Kindergeld – przysługuje on każdemu dziecku do 18 roku życia lub do 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki. Kindergeld w Niemczech wypłacany jest na pierwsze i każde kolejne dziecko w rodzinie, a jego wysokość zmienia się nieznacznie z roku na rok. Kindergeld przysługuje również obcokrajowcom – może być on wypłacany na dzieci rodziców przebywających i pracujących w Niemczech, którzy nabyli nieograniczony obowiązek podatkowy. Uzyskuje się go po 6 miesiącach pracy i odprowadzania podatków w Niemczech. Chcąc wnioskować o Kindergeld musimy pamiętać o udokumentowaniu faktu pracy w Niemczech – będzie to jedna z podstaw do przyznania świadczenia.

Kindergeld a 500+

Jak wpływa na sienie Kindergeld a 500+? Okazuje się, że świadczenia te podlegają koordynacji świadczeń rodzinnych wypłacanych w UE. Oznacza to, że chcąc wnioskować o Kindergeld jako obcokrajowiec pracujący w Niemczech konieczne jest również złożenie wniosku o 500+ w Polsce. Wnioski składamy w odpowiednich urzędach: w Niemczech będzie to Familienkasse Sachsen, w Polsce zaś ośrodek pomocy społecznej. To urzędy, a nie wnioskodawca decydują o tym, czy i na terenie którego z krajów wypłacany będzie zasiłek. Jeśli krajem tym będą Niemcy otrzymamy odpowiedź odmowną dotyczącą 500+ w Polsce. Jeśli pierwszeństwo uzyska 500+ w Niemczech zostanie nam wypłacony dodatek dyferencyjny, będący zrównaniem świadczenia do wysokości Kindergeld.

Check Also

Zalety oprogramowania do inwentaryzacji środków trwałych

Każdy choć raz ręcznie przeprowadził coroczną inwentaryzację. Po pierwszym kontakcie z oprogramowaniem do inwentaryzacji środków …